Υπογραφή ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ «Πα.Σ.Πα. Μακεδονίας – Θράκης» και «ΕΝΟΔΙΑΣ»

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 ο Πρόεδρος του  «Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών – Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης» Π.Σ.Π. – Π.Μ.Θ, κ. Γεώργιος Αυγουστίδης και ο Διαχειριστής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΝΟΔΙΑ – Βιωματική Εκπαίδευση στην Ασφαλή Μετακίνηση» κ. Αθανάσιος Σκορδάς, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του «Π.Σ.Π. – Π.Μ.Θ.», κ. Ανδρέα Γεβρεξούδη, του Ταμία του Π.Σ.Π. – Π.Μ.Θ, κ. Νικόλαου Κωνσταντιντίδη, της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων της ΕΝΟΔΙΑ, Κας Χριστίνας Τυχομίδου και του μέλους της ΕΝΟΔΙΑΣ, Κας Μαρίας Μικροπούλου.

Συγκεκριμένα, ο Π.Σ.Π. – Π.Μ.Θ και η ΕΝΟΔΙΑ, με επίκεντρο το αντικείμενο της ασφαλούς και προσβάσιμης μετακίνησης,  αλλά και τα συναφή και αλληλοσυμπληρούμενα πεδία δράσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό, στο πλαίσιο της επίτευξης των ιδρυτικών τους σκοπών, συμφώνησαν να αναπτύξουν δράση επί τη βάσει πλαισίου θεματικών αξόνων που αφορούν:

 

Α. στη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξή τους με σκοπό

(α) τη σχεδίαση και τη διδασκαλία προγραμμάτων βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης για μαθητές, δασκάλους και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της προσβάσιμης και ασφαλούς μετακίνησης με έμφαση στην αλληλεπίδραση των μετακινουμένων και τη συμπεριφορά τους, την κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια της μετακίνησης με βιώσιμους τρόπους, 

(β) στην προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής και της εκπαίδευσης στην προσβάσιμη και ασφαλή μετακίνηση

 

Β. στην αλληλο-υποστήριξή τους για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση με επιστημονικώς τεκμηριωμένα ή επαγγελματικώς αποδεκτά, εργαλεία, μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές –με έμφαση στη συμπερίληψη, την ολιστική θεώρηση, το «σχεδιασμό για όλους» και τον «οικουμενικό σχεδιασμό»– των δράσεων εκπαίδευσης στην προσβάσιμη και ασφαλή μετακίνηση.

 

 

No Comments

Post A Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο