Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση Κάρτας Αναπηρίας

Μέσω της εφαρμογής, τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.Επιπλέον μπορείτε:

  1. να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας,
  2. να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της Kάρτας σας,
  3. να ενημερωθείτε για τις παροχές που σας απονέμονται δυνάμει της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας.

Θα χρειαστείτε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,
  2. Σχετικές συναλλαγές: Αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας, myPhoto για πολίτες

Προς εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, οι ίδιες ενέργειες μπορούν να εκτελούνται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας, είτε με προφορική αίτηση του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, είτε του νομίμου εκπροσώπου του (φυσικού ή θετού γονέα, επιτρόπου, αναδόχου, δικαστικού συμπαραστάτη, του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δικαστικώς η επιμέλεια ανηλίκου, του προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

Η διεύθυνση (λινκ) σύνδεσης για την έκδοση της αναπηρικής κάρτας είναι: https://karta.epan.gov.gr/   

No Comments

Post A Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο